En tràmit dues modificacions de planejament i adjudicades més obres de renovació del paviment al nucli del poble

El Ple de l’Ajuntament de 28 de febrer va aprovar inicialment dues modificacions puntuals del planejament urbanístic, que afecten la zona d’equipaments de la Bassa i l’entrada a Vila-robau pel carrer dels Masos.

Les dues modificacions de planejament van ser aprovades per unanimitat i properament estaran oficialment exposades al públic per tal que pugueu examinar-les i presentar-hi al·legacions abans de passar a la següent fase de la tramitació.

  • Feu clic aquí per veure més detalls sobre la modificació que afecta la zona d’equipaments de la Bassa
  • Feu clic aquí per veure més detalls sobre la modificació que afecta l’entrada a Vila-robau pel carrer dels Masos.

A la mateixa sessió de Ple, i també per unanimitat, es va aprovar adjudicar el contracte d’execució de les obres previstes en Projecte de millora de la xarxa viària centre urbà (Fase 2) a l’empresa Salvador Serra SL per 149.072,00 € (IVA inclòs).

Aquesta actuació, que compta amb una subvenció de 110.054,00€ del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat, preveu renovar el paviment i les xarxes de serveis dels carrers Major, Marinada, de la plaça, de l’església, Caramany, Petit i Valls Nou.

Durant la sessió es va donar compte del decret de liquidació del pressupost de 2023 i es va ratificar el decret per actualitzar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), que ara s’ha tramès als Serveis Territorials de Protecció Civil per a la seva homologació.

Finalment, tal com ja s’havia informat prèviament, es va aprovar la publicació i l’inici del tràmit d’informació pública de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ventalló (POUM).