Ampliat fins al 31 d’agost el termini d’informació pública de l’avanç del POUM

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 17 d’abril de 2024, va acordar ampliar fins el dia 31 d’agost el termini d’informació pública del document d’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), juntament amb el document inicial estratègic i la resta de documents annexos redactats per Taller d’Arquitectura i Territori SLP.

En conseqüència, el termini d’informació pública de 45 dies que es va iniciar mitjançant la publicació de l’anunci aparegut al DOGC número 9127 de 21/03/2024, al BOPG núm. 59 de 22/03/2024, al Punt Avui del dia 21/03/2024, i al Diari de Girona del dia 10/04/2024, s’entendrà ampliat fins el dia 31 d’agost. Fins aquesta data, totes les persones, físiques o jurídiques, podran consultar la documentació escrita i gràfica que integra l’avanç del POUM i obtenir-ne còpia i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú d’aportar.

La consulta de la documentació es pot fer, presencialment, al Registre General de l’Ajuntament, en horari habitual d’obertura al públic i telemàticament fent clic aquí.