Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en tràmit

Acord per publicar l’avanç de planejament

El Ple de l’Ajuntament del 28 de febrer va aprovar per unanimitat la publicació i inici del tràmit d’informació pública de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ventalló (POUM), que està format pels següents documents:

  1. Memòria: contingut, conveniència i oportunitat; Informació i anàlisi urbanística; i proposta i anàlisis d’alternatives contemplades.
  2. Plànols d’informació: emmarcament territorial; territori; planejament; espai privat; ús públic; història; i risc d’inundació.
  3. Plànols de proposta i alternatives: xarxa viària; elements naturals estructurants; alternatives i elements estructurants.
  4. Document inicial estratègic.

Participació Ciutadana

  • El 13 de març de 2024, a les 18h, al pavelló municipal, es va fer una reunió oberta a tothom, durant la qual, l’equip redactor del POUM va donar explicacions sobre l’avanç de planejament proposat.
  • El 17 de març de 2024, a les 11h, a la biblioteca es va fer la primera reunió per crear grups de treball per la formulació de propostes de futur.
  • El 20 de març de 2024, a les 19h, a la biblioteca es va fer la segona reunió per crear grups de treball per la formulació de propostes de futur.
  • El 13 d’abril de 2024, a les 18h, a la biblioteca es va fer una nova reunió informativa.

Anunci d’exposició al públic