ADJUDICAT EL CONTRACTE PER A L’EXPLOTACIÓ DEL ‘TEATRET’

L’Ajuntament ha adjudicat el contracte d’explotació del bar del Centre Cívic El Teatret a Raquel Graell Pérez, per un cànon anual de 140€.

L’anterior contracte va finalitzar aquest estiu per mutu acord entre les parts i l’Ajuntament va haver de tornar a treure a concurs la concessió.

Una primera licitació va quedar deserta i en una segona licitació, a la qual es van presentar dues ofertes, finalment es va poder adjudicar el contracte.

L’adjudicació es va fer efectiva mitjançant acord de Ple de 30 de novembre per unanimitat dels dos grups representats al Consistori.

Tal com passava fins ara, el concessionari prepararà els menús per a l’escola i la llar d’infants i després facturarà aquest servei a l’Ajuntament, a un preu estipulat per les dues parts i d’acord amb les ordenances fiscals.

El contractista haurà d’assumir el cost de de contractar un monitor pel servei de menjador escolar, de la neteja de les instal·lacions, de la llum, l’aigua i les taxes municipals que correspongui.

El contracte té una durada inicial d’un any, que servirà de prova per veure el funcionament del servei, i posteriorment es podrà allargar fins a 14 anys més, dividits en diverses pròrrogues.

Durant el mateix Ple de 30 de novembre també es va adjudicar el contracte per executar les obres previstes al Projecte de Millora de la Xarxa Viària Fase 1B, que afecta la plaça de la Font.

Trobareu aquí més informació sobre el contracte del ‘Teatret’.

Trobareu aquí més informació sobre el contracte d’obres.

 

A la mateixa sessió de Ple: