Subvencions de la Diputació per import de 85.663,96€

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 18 d’abril de 2023, va acordar concedir a l’Ajuntament de Ventalló, dins la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, uns subvenció de 62.564,89€, a distribuir de la següent forma:

  • Despeses corrents en enllumenat públic i neteja viària: 34.571,40 €
  • Inversions (Arranjament Pl de Saldet): 8.000,00 €
  • Cooperació cultural: 7.512,60€
  • Noves tecnologies: 880,89€
  • Actuacions en camins: 1.600,00€
  • Secretaria/Intervenció: 10.000 €

Per altra banda, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 9/05/2023, va acordar concedir una subvenció del fons econòmic de caràcter extraordinari a l’Ajunament de Ventalló, pels següent concepte:

  • Inversions: Redacció del POUM municipal 23.099,07 €