SUBVENCIÓ A3. Actuacions urgents en equipaments esportius.

La Diputació de Girona, a proposta del diputat delegat del Servei d’Esports, ha concedit a l’Ajuntament de Ventalló una subvenció, subprograma A3 actuacions urgents en equipaments esportius, per a la renovació de la il·luminació del camps d’esports municipal, per lluminàries LED, amb un import de 5.224,49 €.