Sol·licituds per participar a la 32a Fira de l’Oli

Si voleu participar com a firaires a la 32a edició de la Fira de l’Oli de Ventalló, que es farà el 29 de setembre de 2024, teniu fins el 15 de setembre per fer arribar la vostra sol·licitud a l’Ajuntament.

Com ho podeu fer?

Heu d’omplir la instància genèrica que trobareu fent clic aquí i adjuntar-hi la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació que trobareu aquí. (Si voleu fer signatura electrònica cal que us descarregueu el document al vostre ordinador i no intentar signar des del navegador)
  • Fotocòpia del DNI/NIE o CIF del sol·licitant.
  • Carnet d’artesà. Si no el teniu, podeu adjuntar fotografies de la parada que voleu muntar, on es vegin bé els productes que veneu.
  • Document d’alta a la Seguretat Social que correspongui.
  • Document que acrediti que teniu contractada una assegurança de responsabilitat civil (cobertura 300.000€).
  • Quan es tracti de venedors estrangers de la Unió Europea han d’acreditar, a més a més, estar en possessió del permís de residència i de treball per compte propi, així com acreditar el compliment d’allò que estableixin les normatives vigents específiques.
  • En cas de vendre productes alimentaris, caldrà adjuntar el registre sanitari corresponent.
  • Resguard d’haver efectuat el pagament corresponent d’ocupació de la via pública, corresponent a 7,42€ per metre lineal de la parada. Caldrà fer l’ingrés o transferència al compte ES43 0182 5595 4900 1022 4007 del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria – Banca Institucional de Girona. L’ingrés s’ha de fer en el moment de fer la inscripció per poder adjuntar el resguard a la mateixa sol·licitud. NO S’ACCEPTARAN PAGAMENTS EL MATEIX DIA DE LA FIRA.

Més informació pels firarires