SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 02/11/2023

Aquests són els punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 2 de novembre de 2023 (19h):

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 30 d’agost de 2023.
2.- Aprovació de la modificació de crèdit 2/2023.
3.- Aprovació inicial del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici 2024.
4.- Aprovació del projecte de les obres titulades “Millora de la xarxa viària del Centre Urbà de Ventalló, Fase 2”.
5.- Aprovació inicial de l’aprovació de la memòria valorada per a la “nova canonada de drenatge a la zona d’equipaments de Ventalló”.
6.- Aprovació del Pla normatiu per a l’exercici 2024 de l’Ajuntament de Ventalló.
7.- Aprovació de l’establiment i la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2024.
8.- Aprovació inicial del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Ventalló en matèria de seguretat viària.
9.- Aprovació inicial, si s’escau, del conveni marc referit a la col·laboració per a la redacció d’un treball tècnic de seguretat viària per a l’Ajuntament de Ventalló.
10.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni marc de delegació de competències entre el CCAE i l’Ajuntament de Ventalló per la recollida d’animals perduts o abandonats i la gestió de les colònies de gats ferals.
11- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Pla d’Igualtat de Gènere aprovat pel CCAE, 2023-2027.
12.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al servei d’assistència tècnica i dinamització de la participació de les administracions públiques en el pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).
13.- Aprovació, si s’escau, del conveni interadministratiu per a la contractació conjunta pels Ajuntaments de l’Armentera, Sant Pere Pescador, Viladamat, Albons, Ventalló i Bellcaire d’Empordà, dels serveis adaptats de taxi de transport públic de viatgers.
14.- Mocions presentades pels grups municipals.
14.1. Grup municipal FEM Ventalló
14.1.1. Moció de FEM Ventalló, en relació a bonificacions en les ordenances municipals.
14.1.2. Moció de FEM Ventalló, en relació al fraccionament de pagaments.
14.1.3. Moció de FEM Ventalló, en relació als comptadors d’aigua intel·ligents.
14.2. Grup municipal d’AMUNT Ventalló
14.2.1 Moció per a l’adaptació de l’estació de Camallera per a l’aturada de trens de mitja distància i la connexió amb autobús amb els municipis de l’entorn.
14.2.2 Moció per a la inclusió d’una partida destinada a fer una part del Pressupost Municipal Participativa.
14.2.3. Moció per a la regulació i pacificació del trànsit a Ventalló.
14.2.4. Moció per a millorar la circulació de vehicles a la carretera que passa per Saldet i va direcció a l’Armentera i l’Arbre Sec.
14.2.5. Moció per a decidir el nou ús que es donarà a l’actual edifici de l’escola i començar les obres.
14.2.6. Moció per a la represa del POUM de Ventalló.
14.2.7. Moció per a la creació d’una Assemblea Ciutadana pel Clima.
14.2.8. Moció per al restabliment dels quatre monitors al servei de menjador de l’escola.
14.2.9. Moció per a la inclusió de totes les forces polítiques a la revista de Ventalló.
14.2.10. Moció per la creació d’una comissió participativa per organitzar la pròxima edició de la Fira de l’Oli.
15.- Donar compte al ple de les llicències d’obres concedides.
16.- Assumptes urgents.
17.- Precs i preguntes.