REUNIÓ PER CREAR GRUPS DE TREBALL PER FER PROPOSTES LLIGADES AL NOU POUM

Dimecres, 20 de març a les 19h, a la biblioteca, es farà la segona reunió per crear grups de treball de persones que vulguin fer arribar les seves propostes a l’equip redactor del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal.

Ara és el moment de fer propostes i donar opinions sobre com ha de ser el desenvolupament del poble en els propers 20 anys i des de l’Ajuntament us animem a participar.

La primera reunió per crear grups de treball es va fer el passat diumenge 17 de març a les 11h.