L’Ajuntament tramet a Urbanisme les modificacions de planejament de la Bassa i Vila-robau

El Ple de l’Ajuntament del passat 15 de maig va acordar per unanimitat aprovar provisionalment la modificació de planejament que afecta l’entrada de Vila-robau pel carrer dels Masos (expedient L) i la modificació de planejament que afecta la zona d’equipaments de La Bassa (expedient N).

Les dues modificacions es van aprovar inicialment pel Ple el passat 28 de febrer, van superar el tràmit d’exposició al públic i ara, després de l’aprovació provisional acordada en el Ple celebrat la setmana passada, l’Ajuntament les trametrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.

Tal com es va posar de manifest durant el Ple, no es van presentar al·legacions a la modificació que afecta la zona d’equipaments de la Bassa; però sí que es van presentar al·legacions a la modificació que afecta l’entrada de Vila-robau pel carrer dels Masos. Totes les al·legacions referides a aquest segon expedient van ser desestimades per unanimitat, en base a l’informe tècnic pertinent.