L’Ajuntament acorda iniciar els tràmits per redactar un nou reglament d’ús dels equipaments municipals

El Ple de l’Ajuntament de 27 de desembre va aprovar per unanimitat iniciar els tràmits necessaris per redactar un nou reglament d’ús dels equipaments públics municipals (el pavelló, el camp de futbol i la biblioteca).

La finalitat que persegueix aquesta iniciativa és afavorir la participació ciutadana en els assumptes de la comunitat, establir unes normes per utilitzar els equipaments i, a la vegada, un règim de sancions pels casos d’incompliment.

El següent pas que donarà l’Ajuntament serà fer una consulta pública per recavar l’opinió dels veïns i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats per la regulació. Podreu donar la vostra opinió sobre una sèrie d’aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar, la necessitat i oportunitat d’aprovar aquest nou reglament, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.

A la mateixa sessió de Ple, també per unanimitat, es va aprovar iniciar l’expedient que servirà per contractar, mitjançant licitació, les obres previstes en el projecte denominat “Millora de la xarxa viària del centre urbà de Ventalló, Fase 2”.

Aquest projecte, amb un pressupost base de 162.058,62€ (IVA inclòs), té per objecte millorar el paviment i les xarxes de serveis del centre urbà i està centrat en els carrers Major, Marinada, Caramany, Petit, Valls nous, carrer de la Plaça i carrer de l’Església.

Durant la mateixa sessió, amb els vots a favor de tot el Consistori, es va aprovar una moció per reclamar al Govern de l’Estat la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024.