La Diputació subvenciona ‘La Ventallonina’

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de data 04/07/2023, va acordar concedir a l’Ajuntament de Ventalló, dins del programa A, de Suport als Municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport, una subvenció de 1000 € per la celebració de la II Cursa de Ventalló “La Ventallonina”.