Exposada al públic la modificació de planejament a l’entrada de Vila-robau pel carrer dels Masos

Avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació inicial i d’inici del període d’exposició al públic de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic (expedient L), que afecta l’entrada de Vila-robau pel carrer dels Masos.

La proposta de modificació, que podeu consultar aquí, va ser aprovada inicialment per unanimitat durant la sessió de ple de 28 de febrer i, juntament amb ella, tal com mana la normativa, es va aprovar una suspensió d’atorgament de llicències urbanístiques de dos anys en el sector que podeu veure a la imatge.

El termini d’exposició al públic s’allargarà durant un mes per tal que pugueu examinar la proposta i plantejar-hi al·legacions. Després, el Ple decidirà sobre l’aprovació provisional i, finalment, la proposta arribarà a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat a Girona, que decidirà sobre l’aprovació definitiva.