AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ (DARP) i del FONS EUROPEU AGRÍCOLA I DESENVOLUPAMENT RURAL (FEADER) que va sol·licitar per a actuacions incloses a l’empara de la Resolució ARP/1474/2019, de 20 de maig, per la qual es convoquen per a l’any 2019 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.

  • AJUT DARP: 4.076,81 €
  • AJUT FEADER: 3.075,49 €

IMPORT TOTAL CONCEDIT: 7.152,30 €