Informe de sol·licituds d’accés a la informació pública

Trobareu a continuació una taula-resum de les sol·licituds d’accés a la informació pública que ha rebut l’Ajuntament de Ventalló durant el 2022, així com el seu estat de tramitació.

REGISTRE D’ENTRADACONTINGUT DE LA SOL·LICITUDESTAT DE LA TRAMITACIÓ
E2022000684RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE L’ANY 2021, AMB INDICACIÓ DE L’IMPORT, L’ADJUDICATARI I L’OBJECTEEstimada

Última actualització: 18/01/2023