Informació sobre queixes rebudes

Aquestes són les queixes que ha rebut l’Ajuntament de Ventalló pels canals oficials durant el 2022:

DataNúmero registre ContingutAccions fetes
7/2/2022E2022000222Queixa en relació a la higiene o neteja del pavellóEs va resoldre verbalment. Es va explicar a la persona interessada les raons per la ubicació actual dels contenidors
6/6/2022E2022001012Queixa per la ubicació dels contenidors al Mas GrosEs va resoldre verbalment. Va ser un cas puntual perquè els usuaris del pavelló no l’havien deixat net després d’utilitzar-lo.