Projecte xarxa viària 1B

Un primer projecte va ser aprovat inicialment a la sessió de Ple de 26 de gener de 2022, per unanimitat dels grups polítics, després va ser aprovat definitivament i finalment es va treure a concurs, però la licitació va quedar deserta.

Mitjançant decret d’alcaldia de 31 d’agost es va aprovar inicialment un nou projecte, que és exactament igual que l’anterior, però amb un nou pressupost que va passar dels 158.246,05€ previstos en el projecte inicial als 196.124,08€ (IVA inclòs).

Feu clic aquí per accedir a aquest nou projecte.

L’anunci d’aprovació inicial d’aquest segon projecte va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Provínica del passat 8 de setembre i va estar exposat al públic fins el 21 d’octubre.

Durant aquest període, no es van presentar al·legacions.

Aquest segon projecte es va licitar entre el 6 i el 26 d’octubre de 2022. Aquesta vegada es van presentar 5 ofertes de 5 empreses diferents i durant el Ple de 30 de novembre, per unanimitat dels grups polítics, es van adjudicar les obres a l’empresa Cardell Equipaments SLU, per 178.472,92 € (iva inclòs).

Previsiblement, les obres començaran al gener de 2023.