Execució del pressupost 2023

A la taula següent podeu fer un seguiment per capítols de l’execució trimestral del pressupost. A la primera columna numèrica hi ha els imports previstos en el pressupost aprovat a principi d’any i a les columnes següents podeu veure com evolucionen els capítols al llarg de l’any.

No s’han tingut en compte els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors, i que s’han anat fent efectius durant el 2023, i tampoc s’han tingut en compte els moviments extrapressupostaris per donar una idea clara de l’execució de les partides previstes inicialment.

Si us interessa conèixer tots els detalls (inclosos els imports que s’han descartat a la taula), podeu consultar la informació que l’Ajuntament tramet trimestralment al ministeri d’Hisenda, que trobareu més avall, com a documents adjunts.

Última actualització: 13/01/2024