Sentències judicials


Durant els anys 2022 i 2023 no s’ha dictat cap sentència en cap procés en el qual l’Ajuntament de Ventalló hagi estat una de les parts.


Les sentències d’anys anteriors que trobareu a continuació han estat anonimitzades per fer compatible l’exercici de publicitat activa previst a la Llei de Transparència amb la normativa de protecció de dades personals.

2021

2016