Ordenances i reglaments generals

Trobareu a continuació les ordenances i els reglaments vigents a Ventalló.


REGLAMENT DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE DE L’AJUNTAMENT DE VENTALLÓ

ORDENANÇA MUNICIPAL DE SENYALITZACIÓ ESPECÍFICA A LA VIA PÚBLICA PER A HOTELS, RESTAURANTS, BARS, ESTABLIMENTS COMERCIALS, PUNTS DE VENDA D’OLI O SIMILARS

ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

ORDENANÇA EN RELACIÓ AMB L’OFERIMENT, SOL·LICITUD I PRÀCTICA D’ACTIVITATS SEXUALS REMUNERADES ALS ESPAIS PÚBLICS I AL DOMINI PÚBLIC VIARI (veure aquí BOP de Girona número 74, de 16 d’abril de 2014)

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA PÚBLICA

REGLAMENT D’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MINIDEIXALLERIA DE VENTALLÓ, ADHERIDA A LA XARXA DE DEIXALLERIES DE L’ALT EMPORDÀ

REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA

Última actualització: 01/02/2023