Codi de conducta dels alts càrrecs

L’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga els ens locals a aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs, que en el cas de l’Ajuntament de Ventalló afecta només a les regidores i regidors electes.

L’Ajuntament de Ventalló va aprovar el Codi de Conducta que podeu llegir a continuació durant el Ple que es va celebrar el 27 de juliol de 2021.

Feu clic aquí per veure l’anunci d’aprovació definitiva, publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de 17/11/2021.

Última actualització: 26/05/2022