Publicitat institucional

Aquesta ha estat la despesa en publicitat de l’Ajuntament de Ventalló durant el 2024. S’actualitza la taula cada cop que s’aprova una factura:

Data d’aprovació de la factura Concepte Mitjà Import amb IVA
10/04/2024 Anunci POUM de Ventalló Diari de Girona 254.10€

Des del 2016, l’Ajuntament té signat un conveni amb Hermes Comunicacions (diari El Punt) en virtut del qual paga 2.172,04€ a l’any a aquesta editorial a canvi de:

  • una subscripció en paper i digital a El Punt Avui (517,60€)
  • Publicitat en paper que tindria un valor segons tarifa de 21.720€ (iva no inclòs)
  • Publicació de tots els edictes sense càrrec
  • 21.720 impressions a les webs

Aquesta va ser la despesa en publicitat de l’Ajuntament de Ventalló durant el 2023

Data d’aprovació de la factura Concepte Mitjà Import amb IVA
19/10/2023 Anunci Festa Major Setmanari l’Empordà (26/9/2023) Setmanari de l’Alt Empordà 272.25€
15/11/2023 Publicitat Festa Major Revista Crae núm 388 (14/9/2023) Creacions Alt Empordà SL 363.00€

Aquesta va ser la despesa en publicitat de l’Ajuntament de Ventalló durant el 2022:

Data d’aprovació de la factura Concepte Mitjà Import amb IVA
15/09/2022 Publicitat revista Mira’m setembre (Fira de l’oli) Revista Mira’m 266,20€
27/09/2022 Publicitat Hora Nova Fira de l’Oli publicada el 27 de setembre Hora Nova 544,50€
18/10/2022 Reportatge revista CRAE Festa Major Revista CRAE 363,00€
28/10/2022 Publicitat Fira de l’Oli al setmanari l’Empordà el 27 de setembre Setmanari de l’Alt Empordà 181,50€

Aquesta va ser la despesa en publicitat de l’Ajuntament de Ventalló durant el 2021:

Data d’aprovació de la factura Concepte Mitjà Import amb IVA
20/01/2021 Especial revista CRAE número 307 (aniversari) Revista CRAE 242€
08/04/2021 Publicitat a la revista Mira’m pel Dia de la Dona Revista Mira’m 72,60€
18/10/2021 Publicitat revista Mira’m mes de setembre 2021 Revista Mira’m 72,60€
18/10/2021 Publicitat revista CRAE número 330 Revista CRAE 242€
18/10/2021 Publicitat setmanari l’Empordà 28/09/2021 Setmanari de l’Alt Empordà 181,50€

Última actualització: 08/16/2024