Contractes de serveis

Aquests són els contractes de serveis que l’Ajuntament de Ventalló ha adjudicat des del 2021 per un procediment diferent al dels contractes menors.

Si voleu consultar la informació relativa a contractes menors (valor del contracte <15.000€, en el cas de contractes de serveis), feu clic aquí

Trobareu tota l’activitat contractual al cercador del Registre Públic de Contractes.


No s’han adjudicat contractes de serveis per procediment obert durant el que portem de 2024.


Adjudicats el 2023

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I JURÍDICA EN LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES, PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE ELS DIES 22/03/2023 I 30/09/2023

Adjudicats el 2022

REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL

Adjudicats el 2021

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM A LA LLAR D’INFANTS DE VENTALLÓ

Última actualització: 25/06/2024