Contractes de serveis

Aquests són els contractes de serveis que l’Ajuntament de Ventalló ha adjudicat durant els anys 2021 i 2022 per un procediment diferent al dels contractes menors.

Si voleu consultar tots els contractes menors de serveis (valor de contracte <15.000€) que ha adjudicat l’Ajuntament de Ventalló trobareu la informació al Registre Públic de Contractes.

Adjudicats el 2022

REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL

Adjudicats el 2021

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM A LA LLAR D’INFANTS DE VENTALLÓ

Última actualització: 02/07/2022