Contractes de concessió de serveis

Actualment només hi ha un contracte de concessió de serveis vigent a l’Ajuntament de Ventalló:

CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PESCALLUNES DE VENTALLÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA MÉS AVANTATJOSA AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
(Núm. Registre Públic de Contractes: 90001131-311-2019)

Última actualització: 14/08/2021