DISTINCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA DE LA WEB MUNICIPAL

La web de l’Ajuntament ha estat reconeguda amb el segell Infoparticipa, que acredita un bon nivell de transparència i de qualitat de la informació que està publicada. L’alcaldessa, Remei Costa i el tinent d’alcaldia, Jordi Masdevall, van ser presents dilluns 9 de maig a l’entrega del segell, que es va fer a la sala d’actes […]

INSCRIPCIONS I REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL CASAL D’ESTIU

Fins el 20 de maig estan obertes les inscripcions per apuntar els vostres fills/filles al Casal d’estiu 2022, que gestionarà l’Associació Esportiva Atletisme Ventalló. El 19 de maig a la biblioteca (el Teatret) es farà una reunió informativa a partir de les 20h. El casal d’aquest any està molt orientat cap a l’activitat esportiva i […]

ADJUDICADES LES OBRES PER RENOVAR EL PAVIMENT DEL CENTRE DEL POBLE

El Ple de l’Ajuntament del 26 de gener va servir per adjudicar les obres previstes en el projecte de millora de la xarxa viària (fase 1) a l’empresa Salvador Serra SA per 175.571,00€. (iva inclòs) Aquest projecte preveu substituir el paviment de la plaça de l’Ajuntament, el carrer Major i el carrer Mossèn Trayter per […]

APROVAT INICIALMENT EL PRESSUPOST DEL 2022

El Ple de l’Ajuntament de Ventalló ha aprovat inicialment una proposta de pressupost per a l’any que ve, que preveu ingressos i despeses per import de 1.090.489,29€ i un capítol d’inversions dotat amb 277.149,29€ La proposta es va aprovar en el Ple del passat 1 de desembre, amb els vots a favor de l’equip de […]

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ PER IMPORT DE 12.913,5€

La Diputació de Girona, en la sessió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2020 va acordar concedir a l’Ajuntament de Ventalló una subvenció a fons perdut, en el marc del programa “Del Pla a l’Acció” 2020-2021, línia 5, per a la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a la llar d’infants, per un import total […]

APROVAT INICIALMENT EL CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS ELECTES

El Ple de l’Ajuntament reunit el passat 27 de juliol va aprovar inicialment el Codi de Conducta dels alts càrrecs de la corporació, que és un document que conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els càrrecs electes municipals, així com les normes de conducta que han de seguir, […]

SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE 27/07/2021

L’Ajuntament celebrarà sessió ordinària de Ple el dimarts 27 de juliol a les 14.15h. Els punts de l’ordre del dia són els següents: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de maig de 2021. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acord de posada a disposició de solar per […]

APROVAT INICIALMENT EL PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA VIÀRIA DEL CENTRE

Durant el Ple de 25 de maig de 2021, per unanimitat dels grups polítics representats al Consistori, es va acordar ratificar el decret d’alcaldia número 2021DECR000108, de 17 de maig, d’aprovació inicial del Projecte de millora de la xarxa viària del centre urbà de Ventalló (Fase I). Aquest projecte, que té un pressupost base de […]

1 2 3