Vila-robau

Poble situat sobre una petita elevació a la riba dreta del Fluvià. Actualment, amb força edificació dispersa, el nucli antic molt compacte conserva diverses edificacions singulars.

L’Església preromànica de Sant Andreu. Antigament, Vila-robau i Palol (Torroella de Fluvià) formaven un únic districte parroquial que tenia com a cap Sant Genís de Palol, mentre que Sant Andreu de Vila-robau li era una capella agregada.  Per tant, la informació és puntual i en alguns casos confosa amb Palol. El 1606 ja era parròquia, però unida a Sant Mori, al s. XVII es convertí en parròquia totalment independent, mentre Sant Genís de Palol restà desafectada de culte.

Actualment, es conserven dues esglésies, l’antiga del s. X i la del s. XVIII, actual parròquia on fou traslladada l’advocació de Sant Andreu. Cal destacar l’antic campanar de cadireta de l’església vella, que és un dels més antics de la comarca.

Cal Ferrer és una construcció encaixada dins el nucli històric de Vila-robau on destaca una torre construïda amb carreus regulars i una finestra.

Celebra la seva festa major la segona setmana d’agost.