Pelacalç

Poblet format per un reduït agrupament de masies i la capella de l’Assumpta, avui convertida en habitatge. Aquest nucli es crea a recés de la destrucció del Castell de Pelacalç durant la guerra dels segadors. Avui només resten uns vestigis de la muralla visibles des del carrer de Can Picó.

El Castell de Pelacalç és documentat al començament del s. XIV, tot i tenir notícies d’existència d’un Ramon de “Pelacals” en el 1227. El 1312 es documenta la possessió dels Caramany-Requesens, fins al s. XV conjuntament amb les Olives i Ventalló. Al s. XVI era propietat dels Margarit fins a la seva destrucció del castell durant la Guerra dels segadors. Les masies que formen Pelacalç es vesteixen als segles XVI i sobretot XVII sobre les romanalles d’aquest Castell.

D’aquestes masies destaquen Can Picó amb una magnífica finestra gòtico-renaixentista. Can Costal on últimament han aparegut diversos escuts d’armes en les parets que encara no s’han estudiat. També destaquem Can Joanmiquel (Actualment Can Saló) una de les masies més antigues del lloc. També destaca Can Mallol. La capella de l’Assumpta és un cas clar d’un edifici vestit amb les pedres del castell.