Els Masos

Nucli situat a ponent de Ventalló i separat per la Riera Caudet i la carretera Gi 624. Correspon a un antic conjunt de cinc o sis masies i diversos pallers.  A finals del s. XIX i principis del s. XX s’ordena tot seguint un carrer orientat a tramuntana fins a constituir el nucli actual.

De les masies originals conserva el nom i el llinatge Can Bagué que ja surt documentat en els llibres parroquials al s. XVI. Durant el s. XIX i XX al costat de tramuntana es van construir diversos masos que arriben fins al camí de Ventalló a Vila-robau.

Cal nomenar l’antiga Font Peregrina situada a ponent del nucli. El seu patró és Sant Sebastià (20 de gener), però celebren la festa del carrer durant la primera setmana del mes d’agost.