Ensenyament

ESCOLA DE VENTALLÓ

Adreça: c/ de les Escoles, 1 – 17473 Ventalló

Telèfon: 972 793 006

Web: http://www.xtec.es/ceipventallo

Correu electrònic: b7004049@centres.xtec.es


IES DE L’ESCALA

Adreça: c/ Vilabertran, 2-4 – 17130 L’Escala

Telèfon: 972 772 128

Fax: 972 774 370

Web: http://www.xtec.es/ieslescala

Correu electrònic: ieslescala@centres.xtec.es


LLAR INFANTS PESCALLUNES

Adreça: c/ De la Bassa, s/n – 17473 Ventalló

Telèfon:  628 894 019

Web: http://llarinfantspescallunes.blogspot.com

Correu electrònic: pescallunesventallo@gmail.com