La Junta de Govern


A l’Ajuntament de Ventalló no hi ha Junta de Govern perquè aquest no és un òrgan d’existència obligatòria en municipis de menys de 5.000 habitants.