Regidores i regidors

Aquestes són les regidores i regidors que formen el Consistori de Ventalló, des del 17 de juny de 2023, quan es va constituir l’Ajuntament sorgit de les eleccions del 28 de maig. Com podeu veure, la pàgina encara està en construcció i l’omplirem de contingut en breu.

Equip de govern (Gent de Ventalló)

Remei Costa Reig
Alcaldessa

 • Atenció al públic
 • Relacions institucionals
 • Recursos humans
 • Ensenyament
 • Territori i sostenibilitat
 • Seguretat ciutadana i protecció civil
 • Urbanisme
 • Gent gran, serveis socials i sanitat
 • Qualsevol altra activitat de qualsevol àrea que sigui competència de l’alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni específica a favor d’un altre regidor o regidora.

alcaldia@ventallo.cat

Representant de l’Ajuntament a: Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Consorci Localret, Consell escolar i Consell de la llar d’infants municipal, Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA).

 Retribucions: L’alcaldessa exerceix el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb una dedicació mínima de 26 hores setmanals i una retribució de 13.125€ anuals. No cobrarà per assistències a les sessions d’òrgans col·legiats. 

Currículum

Declaració de béns i activitats

Agenda institucional


Jordi Masdevall Ministral
Primer tinent d’alcaldia

 • Economia i Finances, que comprèn les matèries de pressupost, gestió econòmica de serveis públics i taxes
 • Patrimoni
 • Fundacions i Associacions
 • Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic-financer
 • Adjunt a l’obra pública i serveis municipals
 • Adjunt a seguretat ciutadana i protecció civil

economia@ventallo.cat

Retribucions: 45€ per assistència a plens i 35€ per assistència a les reunions de la Comissió Especial de Comptes. Durant el 2023, ha percebut 343€.

Currículum

Declaració de béns i activitats


Alba Ferrer Sala
Segona tinenta d’alcaldia

 • Esports
 • Feder-Leader
 • Medi Ambient, deixalleries, abocadors (recollida i tractaments de residus, recollida selectiva de paper, vidre i plàstic)
 • Igualtat i habitatge
 • Comunicació i xarxes
 • Agricultura i ramaderia
 • Representació en la Comunitat d’Usuaris de l’Aqüífer del Baix Fluvià (CUA)
 • Cultura i festes (relació amb la Comissió de festes Pescallunes de Ventalló)

culturaifestes@ventallo.cat

Retribucions: 45€ per assistència a plens. Durant el 2023, ha percebut 220,50€

Currículum

Declaració de béns i activitats

 


Joan Albert Teixidor

 • Serveis públics municipals
 • Conservació i manteniment de camins rurals i de muntanya
 • Energia i projectes territori

alcaldia@ventallo.cat (compartit amb Remei Costa)

Retribucions: 45€ per assistència a plens i 35€ per assistència a les reunions de la Comissió Especial de Comptes. Durant el 2023, ha percebut 220,50€.

Currículum

Declaració de béns i activitats

 


Oposició (Amunt Ventalló)

Vanessa Cabeza Olmos

vanessa@productorapixion.com

Retribucions: 45€ per assistència a plens i 35€ per assistència a les reunions de la Comissió Especial de Comptes. Durant el 2023, ha percebut 220,50€.

Currículum

Declaració de béns i activitats

 


Aleix Vila Canela

avilacanela@gmail.com

Retribucions: 45€ per assistència a plens. Durant el 2023, ha percebut 132.30€

Currículum

Declaració de béns i activitats

 


Oposició (Fem Ventalló)

JOANA CARLES

Joana Carles Puig

joanacarlespuig@gmail.com

Retribucions: 45€ per assistència a plens i 35€ per assistència a les reunions de la Comissió Especial de Comptes. Durant el 2023, ha percebut 352.80€.

Currículum

Declaració de béns i activitats

Última actualització: 19/02/2024