Pla de govern

Aquest és el Pla de Govern pel mandat 2023-2027:

Economia

 • Mantindrem la baixada de l’IBI.
 • Treballarem perquè a cada nucli hi hagi els serveis que es necessiten, obtenint recursos de totes les administracions per aconseguir-ho.

Joventut i gent gran

 • Dinamitzar el municipi a través de la nova comissió de Festes.
 • Un cop aconseguida l’obertura del Centre Cívic El Teatret volem facilitar totes les accions que es puguin desenvolupar des d’allà, especialment les destinades a la gent gran.

Patrimoni

 • Continuar treballant per recuperar el nostre patrimoni.
 • Restaurar la Creu de Terme.
 • Restaurar els antics rentadors de Valveralla.
 • Mostrar les antigues pintures romàniques restaurades de l’església vella de Vila-Robau.

Seguretat

 • Hem participat a les reunions per adherir-nos a la futura implantació per part dels Mossos d’Esquadra de càmeres a les carreteres que envolten el municipi.

Entorn rural

 • Maximització eficient dels recursos hídrics, recolzant la pagesia i els sectors menys afavorits.
 • Continuar els acords amb l’ADF Puig Segalar per minimitzar els efectes del canvi climàtic.
 • Vetllar perquè les grans infraestructures previstes tinguin el mínim impacte possible en el territori.
 • Implantar polítiques per facilitar que la gent jove es quedi al poble.
 • A partir de la implantació de la fibra òptica al municipi, volem apostar per la implantació del 5G.

Esports

 • Continuarem donant suport a les polítiques de lleure-salut-esport, com la cursa La Ventallonina i el repte del Dr. Soler.
 • Continuarem cedint espais municipals a la gent que vol fer esport, sempre amb el compromís de respectar l’espai, les instal·lacions i les normes de funcionament.

Salut

 • Reclamar més atenció presencial i una millor atenció telefònica dels serveis sanitaris municipals.
 • Manteniment del transport sanitari adaptat.

Ensenyament

 • Implantar a la llar d’infants la tercera aula de P0, per ajudar en la conciliació familiar laboral.
 • Un cop aprovat el pressupost per part de la Generalitat destinat a la nova escola, vetllarem pel compliment de les dates previstes fins a la finalització del procés.

Projectes

 • Pavimentació de voreres a Can Jordi i Mas Gros.
 • Renovació plaça Saldet.
 • Buscar solucions d’aparcament pels diferents nuclis.
 • Defensar l’interès públic davant de tots els projectes que es presentin.

Medi Ambient

 • Un cop signat l’acord per la inclusió de l’EDAR de Pelacalç-Mas Gros a la depuradora d’Albons, vetllarem pel compliment dels compromisos adquirits, proposant la incorporació d’altres nuclis propers.
 • Construcció de la nova mini-deixalleria del Mas Gros, com a primer pas en la implentació de la recollida porta a porta.
 • Enllumenat públic amb leds en els nuclis on encara no està fet.
 • Promoció des de l’Ajuntament de les comunitats energètiques.