Decrets d’alcaldia

Trobareu a continuació els decrets d’alcaldia de 2024, agrupats per mesos.

Totes les resolucions han estat tractades i anonimitzades per fer compatible l’exercici de publicitat activa previst a la Llei de Transparència amb la normativa de protecció de dades personals.

Trobareu a continuació una taula-resum dels decrets del 2023, únicament amb el contingut de les resolucions que tenen incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.


Aquesta pàgina s’actualitza mensualment.
Última actualització: 02/05/2024