La Festa del nucli del Mas Gros se celebrarà els dia 15 d'agost de 2015. 

L'Aplec de la Mare de Déu de l'Om se celebrarà el dia 15 d'agost de 2015.