IAE 1 de setembre - 31 d'octubre
IBI RÚSTICA 1 de juny - 31 de juliol
IBI URBANA 1 de juny - 31 de juliol 

CEMENTIRI  1 de Setembre - 31 d'octubre
TAXES 1 de Setembre - 31 d'octubre
IVTM 15 de Març - 15 de Maig

Més informació a www.xalocgirona.cat