Organització municipal

JUNTS PER VENTALLÓ


A)      Alcaldia.  M. Remei Costa Reig, les següents àrees:

 

-      Atenció al públic

-      Relacions institucionals

-      Recursos humans

-      Serveis públics municipals

-      Territori i sostenibilitat

-      Seguretat ciutadana i protecció civil

-      Urbanisme

-      Qualsevol altra activitat de qualsevol àrea que sigui competència de l’alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni específica a favor d’un altre regidor o regidora.

 

  B)      Delegacions als Tinents d’Alcalde.

 

Jordi Masdevall Ministral, primer tinent d’alcalde, les següents àrees:

 

-      Economia i Finances, que comprèn les matèries de pressupost, gestió econòmica de serveis públics i taxes

-      Patrimoni

-      Fundacions i Associacions

-      Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic-financer

-      Adjunt a l’obra pública i serveis municipals

-      Adjunt a seguretat ciutadana i protecció civil

 

Neus Riu Serra

 

-      Esports

-      Feder-Leader

-      Medi Ambient, deixalleries, abocadors (recollida i tractaments de residus, recollida selectiva de paper, vidre i plàstic)

-      Igualtat i habitatge

-      Comunicació i xarxes

-      Conservació i manteniment de camins rurals

 

C)      Delegacions als regidors/res:

 

Montse Carmona Ribot

 

-      Educació, Joventut, gent gran, serveis socials i sanitat

-      Cultura i Festes

-      Adjunta a comunicació (web i noves tecnologies)


ERC-AM 


Xavier Frigola Costa

 

-      Agricultura i Ramaderia

-      Representació en la Comunitat d’Usuaris de l’Aqüífer del Baix Fluvià


- Joana Carles Puig

- Albert Bigas Xicars