Enllaç per accedir al perfil del contractant:


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Ventall%C3%B3&idCap=18864149&ambit=5&