SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONOMICA I CULTURAL, 2020

La Junta de Govern de la DIPUTACIÓ DE GIRONA en la sessió ordinària de data 16 de juny de 2020 va acodar concedir a l'Ajuntament de Ventalló, dins la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, uns subvenció de 52.565,48 €, a distribuir de la següent forma:Despeses corrents en enllumenat públic:                                   15.000,00 €Inversions (obertura rasa i renovació xarxa Els Masos)                27.571,40 €Cooperació cultural:                                                                   7.512,60 €Noves tecnologies:                                                                        881,48 €Manteniment camins públics                                                      1.600,00 €  

Tornar