FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2018

La Junta de Govern de la DIPUTACIÓ DE GIRONA en la sessió extraordinària de data 3 de maig de 2018 va acodar concedir a l'Ajuntament de Ventalló, dins la convocatòria de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, uns subvenció de 48.794,02 €, a distribuir de la següent forma:Despeses corrents en enllumenat públic:      38.874 €Combustible escoles:                                   500,00 €Cooperació cultural:                                     6.948 €Noves tecnologies:                                       872,02 €Manteniment camins públics                          1.600 €  

Tornar