SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona en la sessió ordinària celebrada el dia 29 de maig de 2018 va acordar de CONCEDIR A L'AJUNTAMENT DE VENTALLÓ un ajut de 5.131,23 € en concepte d'acondicionament parcial de la banda est del camp de futbol de Ventalló, per formar un fossat per salt de llargada i triple per a l'equip d'atletisme de Ventalló.

Tornar